Žádáme o dodržování těchto pravidel, které nám usnadní společné soužití.

DĚKUJEME.

ZÁKAZ POHYBU V PROSTORU POD STŘECHOU A OTVÍRÁNÍ STŘEŠNÍCH OKEN!!! Stropy bytů pod prostorem jsou dělány ze sádrokartonu. Dovolen je vstup pouze servisním technikům.

• Nutnost zamykání nouzového východu z garáží!!!! Noví vlastníci – není problém dohodnout termín s výborem, který vysvětlí/ukáže postup, jak garáž zamykat.

• Každou havárii NEPRODLENĚ hlásit výboru, např. vodu v garáži (popř. i nutnost výměny žárovek).I kdyby se to někomu zdálo, že to již určitě někdo ohlásil. Raději vědět o havárii od více vlastníků než, aby se stala katastrofa. Všechny nahlášené poruchy budou následně v nejkratším termínu odstraněny.

TŘÍDIT ODPAD (nutné informovat podnájemníky při pronájmu). Sběrné nádoby na papír, plast, nápojové kartony jsou v blízkosti parku za domem. Další nádoby na kov a oleje jsou v ulici Česká (u kruháče na Nových Slovanech). A v prostoru u kontejnerů na směsný odpad jsou nově umístěny nově dvě popelnice na bioodpad.

ÚKLID – provádí se 1x týdně a na vlastnících je, aby si znečištění nad běžný rámec úklidu uklidili. Sníh by mělo odklízet město. Vjezdová cesta ke garážím je také ve správě města. V zimních měsících by se měli vlastníci zapojit do odklízení sněhu před vchody (v blízkosti vchodových dveří). Na dveřích jsou kartáče, a pokud se udělá námraza, nepůjdou zavírat. Košťata jsou k údržbě zajištěna.
Prostor pod schody a kočárkárnu – udržujte zde pořádek!

DOMOVNÍ ŘÁD – respektujte osobní prostor a potřeby ostatních vlastníků, dodržujte domovní řád – pozor na zapnuté elektrické spotřebiče po 22 hod. Na webových stránkách Společenství je Domovní řád k dispozici.

HLÁŠENÍ ZMĚN počtu osob, adres trvalého bydliště apod. pouze VÝBORU, který zařídí nový evidenční list. Nutné mít aktuální informace, protože ovlivňují Vyúčtování za rok a dle nového OZ se rozpočítávají některé položky dle osob ne podle podlahové plochy, (to se netýká elektřiny v garážích). Dle OZ vznikla i povinnost přihlašování osob, které jsou v domácnosti kvůli zálohám na služby a následnému vyúčtování a to i cizinců.

V případě PRODEJE

– nutné oznámit výboru a předat Předávací protokol s nahlášením stavu poměrových měřidel ST (studené vody), TUV (teplé vody) a kalorimetrů (plyn/teplo). Důležité pro výpočet Vyúčtování. V případě dotazů neváhejte kontaktovat výbor.