Informace sloužící při prodeji bytu

K dispozici je Průkaz energetické náročnosti budovy. Elektronickou verzi si můžete vyžádat u výboru.

Při předání bytu je potřeba vyplnit Předávací protokol. Ten bude sloužit k Vyúčtování služeb za rok. Vyúčtování bude provedeno až v následujícím roce.

Pro správné zpracování Vyúčtování mezi vlastníky je důležité, aby Předávací protokol obsahoval: 

  • odečty měřičů vody (studená i teplá voda)
  • odečet kalorimetru (na chodbě, pozor na odečtení správného měřiče)

Evidenční list pro nového vlastníka se vystavuje na základě zápisu na Katastrální úřad a platí od následujícího měsíce. Zařízení nového evidenčního listu zprostředkují členové výboru. Prosím upozorněte nového vlastníka, aby členy výboru kontaktoval.

Novým vlastníkům můžete také poskytnout heslo do sekce Dokumenty. Zde naleznou telefony na příslušné členy výboru a důležité interní informace.